Privacy Policy

Toppstugans intergritetspolicy för behandling av personuppgifter. Information enligt Dataskyddsförorningen (2016/679/EG). Nedan kallad GDPR!

Personuppgiftsansvarig
Teater Bristol organisationsnummer 802418-7190, Sturegatan 10, 172 31 Sundbyberg, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som Teater Bristols verksamheter samlar in. Teater Bristol benämns som ”Toppstugan” i texten nedan. Toppstugan drivs av Teater Bristol på uppdrag åt Sundbyberg Stad. Personuppgifter kommer att överföras inom organisationens olika delar för information och kundskapsutbyte.

Ändamålet med registrering och behandling av personuppgifter.
För att du ska känna dig trygg så vill vi informera dig om vad vi lagrar, hur vi lagrar och vem som har tillgång till den informationen. Samt informera dig om hur vi jobbar för att sydda dina uppgifter.

Toppstugan behandlar personuppgifter när du:
* Registrerar ett konto
* Bokar Toppstugan
* Kontaktar oss i andra ärenden via till exempel E-post, chattsystemet, sociala medier eller post.

Toppstugans ändamål med registreringen av personuppgifter:
* För att kunna hantera uthyrningar och köp – Krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt hyresavtalet och köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas neka dig handla hos oss.
* För att kunna hantera kundserviceärenden – Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice via telefon eller digitala kanaler t.ex. sociala medier för att kunna fullgöra avtal med den registrerade eller rättslig förpliktelse.
* För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system – Anpassning av tjänster för att förenkla och bli mer användarvänliga att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder. Uppgifterna behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla  verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
* För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott – Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
* För att kunna administrera ditt konto eller Skapandet av inloggningsfunktion. Säkerställande av din identitet och ålder. Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.

Vi lagrar ALDRIG känsliga uppgifter. Exempel på känsliga uppgifter är ditt kortnummer eller annan bankinformation. Den informationen sparas hos tredje part som är godkända av banken och kortutgivarna för att hantera. Om du själv lämnar sådan information, t.ex. vid registrerande av konto hos oss, förutser vi att du vill att vi registrerar uppgifterna. Vi kommer aldrig att fråga efter ditt kortnummer, Swish nummer vara sig över E-post, telefon eller brev. Vi kommer aldrig att fråga efter ditt lösenord till ditt konto på Toppstugan. Har du tappat ditt lösenord beställer du enkelt ett nytt direkt på hemsidan. Inga lösenord eller annan känslig information sparas okrypterad.

Dessa personuppgifter hanterar vi
* Ditt för- och efternamn
* Din E-post
* Ditt kontonummer
* Ditt Swish nummer
* Din adress
* Ditt personnummer

I övrigt använder sig endast Toppstugan dina personuppgifter för det ändamål för vilket du lämnat dem.

Samtycke vid behandling av personuppgifter
I enlighet med personuppgiftslagen/GDPR registrerar vi inga uppgifter utan ditt samtycke.

Genom att du registrerar dig, hyra Toppstugan köper en vara eller tjänstsamt skickar e-post eller post till Toppstugan, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande.

Vem kan använda informationen du lämnar
Viss utsedd personal hos oss har möjlighet att ta del av ditt namn, e-post, telefonnummer, adress, kontonummer, Swishnummer och personnummer. Samt till utsedda kontaktpersoner hos Förvatlaren AB och Sundbyberg Stad.

Övrigt i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna administrera våra tjänster delar vi i vissa fall dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Exempelvis marknadsföring/utskick, betallösningar eller i de fall det krävs av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Rätt att ta bort personlig data om dig från våra register
Du har alltid full rätt att ta bort all känslig data som vi lagrar om dig. Önskar du att din data tas bort kan detta göras under ditt konto. För att förhindra att någon annan försöker ta bort ditt konto måste din begäran komma från ditt konto eller från samma mejladress som är registrerad hos oss. Har du anmält dig till vårt nyhetsbrev finns en länk med i varje mejl där du själv kan ta bort din E-postadress.

Ändra dina uppgifter
När du är inloggad på dina sidor hos oss kan du själv ändra dina uppgifter. Tänk på att alltid ha uppdaterade uppgifter om dig på ditt konto. Har du lämnat felaktiga uppgifter kommer du inte kunna erhålla nödvändig information för att kunna nyttja våra tjänster.

Sparande av personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på legala skyldigheter. Normalt raderas dina uppgifter omgående efter avslutad tjänst men dock senast 36 månader efter avslutad hantering. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra våra verksamheter sparas under en tid om 12 månader efter den senast kontakten.

Hur vi använder cookies och Session cookies
Vi använder cookies (kakor) på vår hemsida. (Cookies är en liten textfil som sparas i din webbläsare eller enhet). Detta möjliggör bl.a. att dina personliga inställningar behålls och hjälper oss att se vad besökare gör på vår hemsida. I inställningar på webbläsaren på din dator kan du välja om du inte vill att cookies automatiskt ska lagras i din dator. Session cookies sparas temporärt på din dator och tas automatiskt bort när du stänger ner din webbläsare. Session cookies håller reda på din önskade hyresperiod under köpprocessen, om du är inloggad eller ej.

Toppstugan använder cookies för statistikuppgifter som gör att vi kan förbättra vår hemsida. Både lokala cookies och tredjeparts cookies.

 
Den insamlade informationen lämnas ej ut till obehöriga!
 
Copyright
Alla materiella och immateriella saker på Toppstugan är skyddade av svenska och internationella upphovsrättslagar. All information så som texter, bilder, logotyper, färger och formgivning äger Toppstugan rätten till och får inte kopieras utan samtycke från oss. All olaglig kopiering polisanmäls. Vill du ladda ner och använda material kontakta oss!
 
Ändringar av vår Privacy Policy
Ändringar av vår Privacy Policy publiceras alltid på vår hemsida. Senaste versionen återfinns alltid här. Vid betydande ändringar kommer vi även meddela er via sociala medier.

Några snabba

Radera känslig data

Du kan alltid begära att vi ska ta bort känslig data om dig. Kontakta oss om du önskar radera din data.

Vem kan se mina uppgifter

Två personer hos oss, samt styrelsen. Samt utvalda personer hos Sundbyberg stad och Fastighets AB Förvaltaren.

Kopiera bilder mm

Du får inte kopiera och publicera vårt material utan skriftligt tillstånd från oss.

Du äger alltid din data

I enlighet med EU lagen så kan du alltid begära att vi ska ta bort känslig data om dig. Hanteringen är ca 10 arbetsdagar.